One Health Camp Gualar Bhoj and Mahtosh, Udham Singh Nagar, Uttarakhand